De praktijk

Mr. D.J. (Dick) Ladrak Mr. D.J. (Dick) Ladrak aan het woord:

'Graag vertel ik nog wat meer over de aard van mijn praktijk.

Vanuit een bijzondere belangstelling voor de geneeskunde – in hetzelfde jaar dat ik afstudeerde behaalde ik ook mijn propedeuse Geneeskunde – heb ik mij in de loop der jaren gespecialiseerd in de behandeling van geschillen waaraan medische aspecten zijn verbonden.

Daarnaast behandel ik al van oudsher arbeidszaken. De daarbij opgedane kennis en ervaring blijken regelmatig goed van pas te komen bij de behandeling van letselschadezaken. Veel slachtoffers worden immers óók met arbeidsongeschiktheid, re-integratiegeschillen en/of ontslag geconfronteerd.

Ik treed alleen op voor slachtoffers daar ik de voldoening in mijn werk vooral ontleen aan het tegenwicht bieden aan de machtspositie waarin verzekeraars en (keurings)artsen nu eenmaal verkeren vanwege alle (specifieke) ervaring, kennis en middelen waarover zij de beschikking hebben. Eerst na afdoende tegenspel kan een – werkelijk – rechtvaardige uitkomst van het geschil in zicht komen.
Psychiatrische patiënten die gedwongen worden opgenomen, zijn in zekere zin ook als slachtoffer te beschouwen. Hen sta ik eveneens bij.'

LSA - Vereniging van Letselschade Advocaten ASAP - Vereniging van Advocaten voor Slachtoffers van Personenschade WAA - De Stichting Werkgroep Artsen Advocaten
High Trust - Raad voor Rechtsbijstand De Geschillencommissie Advocatuur

© Webdesign by JBB Media