De praktijk

Mr. D.J. (Dick) Ladrak Mr. D.J. (Dick) Ladrak aan het woord:

'Graag vertel ik nog wat meer over de aard van mijn praktijk.

Vanuit een bijzondere belangstelling voor de geneeskunde – in hetzelfde jaar dat ik afstudeerde behaalde ik ook mijn propedeuse Geneeskunde – heb ik mij in de loop der jaren gespecialiseerd in de behandeling van geschillen waaraan medische aspecten zijn verbonden.


Het letselschade deel van mijn praktijk ben ik nu (2023) aan het afbouwen. Ik ben geen lid meer van de LSA en ASP. Wel blijf ik nog mensen bijstaan, zoals psychiatrische patiënten die met gedwongen zorg worden geconfronteerd.

WAA - De Stichting Werkgroep Artsen Advocaten High Trust - Raad voor Rechtsbijstand De Geschillencommissie Advocatuur

© Webdesign by JBB Media