De kosten bij Ladrak advocatenpraktijk

Gratis oriënterend gesprek

U kunt zich tijdens een eerste gesprek – gratis en geheel vrijblijvend – nader oriënteren op zowel de haalbaarheid van uw zaak als op de kosten. Wordt uw zaak als haalbaar ingeschat, dan kan vervolgens, toegespitst op uw situatie, alle duidelijkheid worden gegeven over de kosten. U kunt dan volledig geïnformeerd beslissen of u uw zaak al dan niet in behandeling wilt geven.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Nagegaan zal worden of u een beroep kunt doen op gesubsidieerde rechtsbijstand. Is dat namelijk het geval, dan kunnen uw advocaatkosten sowieso beperkt blijven (www.rechtsbijstand.nl).

Uurtarieven

Komt u niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking, dan worden de werkzaamheden op basis van een uurtarief in rekening gebracht. Al naargelang aard, complexiteit en/of belang van de zaak - én de vraag of de advocaatkosten verhaalbaar zijn - wordt een basisuurtarief gehanteerd variërend van € 130,- tot € 265,- per uur, exclusief BTW, 5% kantoorkosten en verschotten.

Mogelijkheid afwijkende afspraken

Omdat wij van mening zijn dat óók degenen die (net) niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking komen, zoveel mogelijk toegang moeten hebben tot een gespecialiseerd advocaat, zijn wij, onder omstandigheden, bereid om een afwijkende afspraak te maken, bijvoorbeeld inhoudende dat gedurende een beperkte periode op basis van half tarief, c.q. voor een bepaald bedrag wordt gewerkt.

WAA - De Stichting Werkgroep Artsen Advocaten High Trust - Raad voor Rechtsbijstand De Geschillencommissie Advocatuur

© Webdesign by JBB Media